Ezhuputhal Paadalgal Album – எழுப்புதல் பாடல்கள்

Tamil Worship Songs

Artist: Pas. Lucas Sekar
Album: Revival Songs

Songs of Ezhuputhal Paadalgal Album By Lucas Sekar

Revival Songs MP3 Songs

எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 1

 1. என்னை நடத்திடும் தேவா
 2. இயேசு ராஜாவோடு போக
 3. இந்தியா இந்தியா இந்தியா
 4. உலகமே போற்றுதைய்யா
 5. உம்மைப்போல ஒரு தெய்வமில்லை
 6. ஒரு வார்த்தை சொல்லும்
 7. வாங்கப்பா ஆவியானவரே
 8. பயப்படாதே பயப்படாதே

எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 2

 1. உந்தன் பாதம் பணிக்கின்றோம்
 2. உமது சமூகம் வரும் போதெல்லாம்
 3. உம்மைக் காணாமல் என்
 4. உயர்த்துவார் உயர்த்துவார்
 5. உன்னத தேவ குமாரனே
 6. என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு
 7. துதிக்க துதிக்க இன்பம்
 8. நான் உடைந்து சிதைந்த
 9. பேசுங்கப்பா எங்களோடு பேசுங்க
 10. விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்

எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 3

 1. அழைத்தவர் உன்னை நடத்தி
 2. எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே
 3. எழுப்புதலை கொண்டு வாங்க
 4. சேனைகளின் தேவனே உமது
 5. தாய் உன்னை மறந்தாரோ
 6. நீ எழும்பும் வரையிலும்
 7. மலைகள் விலகிப் போனாலும்
 8. ராஜாதி ராஜன் தேவாதி

எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 4

 1. அக்கினி காற்றே தேற்றரவாளனே
 2. அப்பா உம் சமூகத்திலே
 3. உன்னத தேவன் என்னோடு
 4. என் தலை தண்ணீரும்
 5. என் பெலனாகிய கர்த்தாவே
 6. பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
 7. யாக்கோபைப் போல நான்
 8. யாருண்டு நாதா என்னை

எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 5

 1. உதவாதவன் என்று தள்ளியதே
 2. எல்லாமே நீர்தானய்யா என்
 3. என்னதான் ஆனால் என்ன
 4. காலையில் எழுந்து உம்
 5. சோர்ந்ததைய்யா என் உள்ளம்
 6. துதிபலியை செலுத்த வந்தோம்
 7. பாலைவனமாய் இருந்த எங்கள
 8. யேசு நாமமே ஜெய நாமமே
எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 6
 1. உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள்
 2. என்னை ஜெனிப்பித்தவரும் நீர்
 3. தனிமை அல்ல இனி தனிமை
 4. தேசத்தை சுதந்தரிக்க
 5. நீர் திறந்தால் அடைப்பவன்
 6. பாரம் இல்லையா பாரம்
 7. யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே
 8. யூதா கோத்திர சிங்கமும்
எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 7
 1. உங்க வசனம் மனமகிழ்ச்சியா
 2. உன்னத தேவனுக்கு மகிமை
 3. ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரங்கள்
 4. கிருபை மேல் கிருபை தாருமே
 5. சத்துரு விழுந்தானே உன்
 6. தள்ளாடி போகின்றார் இயேசு
 7. பாவம் போக்கும் நதி ஜீவ
 8. மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்
எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 8
 1. ஆதிமுதலாய் இருந்தவரும்
 2. இரைச்சலின் சத்தம் கேட்கணும்
 3. எல்ஷடாய் என்ற நாமம்
 4. நீர் மாத்ரம் இல்லையென்றால்
 5. பரலோக தந்தையே பரலோக
 6. வாழ்வே நீர் தானையா என்
 7. ஜெயித்தாரே ஜெயித்தாரே இயேசு
 8. ஜோரா கையத் தட்டி பாடுங்க
எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 9
 1. அன்பின் கயிறினால் கட்டி
 2. உங்க கிருபை இல்லாம வாழ
 3. உம்மால் கூடுமே உம்மால்
 4. உம்மை உறுதியாய் பற்றி
 5. உம்மை விட்டு நான் எங்கே
 6. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை
 7. எல்லோரும் வாருங்கள் ஒன்றாக
 8. என் அடைக்கலமே என்
 9. ஏகமாய் துதித்திடுவோம் இயேசுவை
 10. ஒரு நிமிஷம் கூட நீர்
 11. ஒடுக்கினவன் ஒழிந்துபோனான்
 12. கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டப் பாடுங்க
 13. பறக்குது பறக்குது சிலுவை
 14. பாழாய் கிடந்த தேசம்
எழுப்புதல் பாடல்கள் Vol 10
 1. அன்பு நிறைந்த தெய்வம் நீரே
 2. உம்மைப்போல நல்ல தகப்பன்
 3. எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே
 4. என் கைகளை விரோதிகள்
 5. என் விசுவாச கப்பல் சேத
 6. சமாதான பிரபுவே சமாதான
 7. நீ என்னால் மறக்க
 8. நீர் வந்தாலே போதுமையா
 9. வழி திறக்குமே புது வழி

Keys : Lucas Sekar Songs, Ezhuputhal Paadalgal Album List with Lyrics, Revival,

Share Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 7 =