Lucas Sekar Songs – Revival Songs

Tamil Worship Songs

Artist: Pas. Lucas Sekar
Album: Revival Songs

Watch Online

Revival Songs MP3 Songs

Lucas Sekar Songs

 1. அக்கினி காற்றே தேற்றரவாளனே
 2. அப்பா உம் சமூகத்திலே
 3. அழைத்தவர் உன்னை நடத்தி
 4. அன்பின் கயிறினால் கட்டி
 5. அன்பு நிறைந்த தெய்வம் நீரே
 6. ஆதிமுதலாய் இருந்தவரும்
 7. இந்தியா இந்தியா இந்தியா
 8. இயேசு ராஜாவோடு போக
 9. இரைச்சலின் சத்தம் கேட்கணும்
 10. உங்க கிருபை இல்லாம வாழ
 11. உங்க வசனம் மனமகிழ்ச்சியா
 12. உதவாதவன் என்று தள்ளியதே
 13. உந்தன் பாதம் பணிக்கின்றோம்
 14. உமது சமூகம் வரும் போதெல்லாம்
 15. உம்மால் கூடுமே உம்மால்
 16. உம்மைக் காணாமல் என்
 17. உம்மை உறுதியாய் பற்றி
 18. உம்மை விட்டு நான் எங்கே
 19. உம்மைப்போல ஒரு தெய்வமில்லை
 20. உம்மைப்போல நல்ல தகப்பன்
 21. உயர்த்துவார் உயர்த்துவார்
 22. உலகமே போற்றுதைய்யா
 23. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை
 24. உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள்
 25. உன்னத தேவனுக்கு மகிமை
 26. உன்னத தேவ குமாரனே
 27. உன்னத தேவன் என்னோடு
 28. எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே
 29. எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே
 30. எல்லாமே நீர்தானய்யா என்
 31. எல்லோரும் வாருங்கள் ஒன்றாக
 32. எல்ஷடாய் என்ற நாமம்
 33. எழுப்புதலை கொண்டு வாங்க
 34. என் கைகளை விரோதிகள்
 35. என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு
 36. என் விசுவாச கப்பல் சேத
 37. என் அடைக்கலமே என்
 38. என் தலை தண்ணீரும்
 39. என் பெலனாகிய கர்த்தாவே
 40. என்னதான் ஆனால் என்ன
 41. என்னை நடத்திடும் தேவா
 42. என்னை ஜெனிப்பித்தவரும் நீர்
 43. ஏகமாய் துதித்திடுவோம் இயேசுவை
 44. ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரங்கள்
 45. ஒரு நிமிஷம் கூட நீர்
 46. ஒரு வார்த்தை சொல்லும்
 47. ஒடுக்கினவன் ஒழிந்துபோனான்
 48. கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டப் பாடுங்க
 49. காலையில் எழுந்து உம்
 50. கிருபை மேல் கிருபை தாருமே

Lucas Sekar Songs lyrics

 1. துதிக்க துதிக்க இன்பம்
 2. துதிபலியை செலுத்த வந்தோம்
 3. சத்துரு விழுந்தானே உன்
 4. சமாதான பிரபுவே சமாதான
 5. சேனைகளின் தேவனே உமது
 6. சோர்ந்ததைய்யா என் உள்ளம்
 7. தள்ளாடி போகின்றார் இயேசு
 8. தனிமை அல்ல இனி தனிமை
 9. தாய் உன்னை மறந்தாரோ
 10. தேசத்தை சுதந்தரிக்க
 11. நான் உடைந்து சிதைந்த
 12. நீ என்னால் மறக்க
 13. நீ எழும்பும் வரையிலும்
 14. நீர் திறந்தால் அடைப்பவன்
 15. நீர் மாத்ரம் இல்லையென்றால்
 16. நீர் வந்தாலே போதுமையா
 17. பயப்படாதே பயப்படாதே
 18. பரலோக தந்தையே பரலோக
 19. பறக்குது பறக்குது சிலுவை
 20. பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
 21. பாவம் போக்கும் நதி ஜீவ
 22. பாலைவனமாய் இருந்த எங்கள
 23. பாரம் இல்லையா பாரம்
 24. பாழாய் கிடந்த தேசம்
 25. பேசுங்கப்பா எங்களோடு பேசுங்க
 26. மலைகள் விலகிப் போனாலும்
 27. மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்
 28. யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே
 29. யாக்கோபைப் போல நான்
 30. யாருண்டு நாதா என்னை
 31. யூதா கோத்திர சிங்கமும்
 32. யேசு நாமமே ஜெய நாமமே
 33. ராஜாதி ராஜன் தேவாதி
 34. வழி திறக்குமே புது வழி
 35. வாங்கப்பா ஆவியானவரே
 36. வாழ்வே நீர் தானையா என்
 37. விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்
 38. ஜெயித்தாரே ஜெயித்தாரே இயேசு
 39. ஜோரா கையத் தட்டி பாடுங்க

New Songs 2023

Kannin Manipola Unnai Kathituvaenae – கண்ணின் மணி போல காத்திடுவேனே

Keys: Lucas Sekar Songs, Ezhuputhal Paadalgal Album List with Lyrics, Revival,

Share Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 4 =