முத்தமிழால் போற்றிடுவேன் – Muthamilaal Potriduven

Tamil Gospel Songs
Artist: Bro. Allen Paul
Album: Blessing Tv Songs
Released on: 4 Apr 2024

Muthamilaal Potriduven Lyrics In Tamil

ஆதி முதலாக இருப்பவரே
ஆரம்பம் ஏதும் இல்லாதவரே
ஜோதி மயமாக இருப்பவரே
கர்த்தாவே ஆண்டவரே

முத்தமிழால் போற்றிடுவேன்
எல்லா மொழியினால் உயர்த்திடுவேன்
உமக்கே முதல் கனம்,
உமக்கே முதல் மரியாதை,
உமக்கே முதல் வணக்கம்,

எல்லா துதிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
கர்த்தாவே! ஆண்டவரே!
தேவா நீர் வாழ்க!

1. ஒருவராக இருப்பவர்
தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவர்
ஒருவரும் சேரா ஒளியினிலே வாசம் செய்பவர்

சதாகாலமும் உயிரோடிருக்கும்
தேவனைத் தொழுதிடுவோம்
அவர் நாமம் வாழ்க!
அவர் அரசு வருக!
அவர் சித்தம் நிறைவேறுக!
தேவா நீர் வாழ்க! – 2

2. சர்வ சிருஷ்டிகர் ஆனவர்
சர்வத்தையும் ஆளுகின்றவர்
சேனைகளின் கர்த்தர் என்ற நாமம் உள்ளவர்

சதாகாலமும் உயிரோடிருக்கும்
தேவனைத் தொழுதிடுவோம்
அவர் நாமம் வாழ்க!
அவர் அரசு வருக!
அவர் சித்தம் நிறைவேறுக!
தேவா நீர் வாழ்க! – 2

3. தாயின் கருவினில் காத்தவர்
உள்ளங்கைகளில் வரைந்தவர்
இரவு பகலாக என்னை காத்து வருபவர்

சதாகாலமும் உயிரோடிருக்கும்
தேவனைத் தொழுதிடுவோம்
அவர் நாமம் வாழ்க!
அவர் அரசு வருக!
அவர் சித்தம் நிறைவேறுக!

முத்தமிழால் போற்றிடுவேன்
எல்லா மொழியினால் உயர்த்திடுவேன்
உமக்கே முதல் கனம்,
உமக்கே முதல் மரியாதை,
உமக்கே முதல் வணக்கம்,

எல்லா துதிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
கர்த்தாவே! ஆண்டவரே!
தேவா நீர் வாழ்க! – 2

Aathi Muthalaka Iruppavarae Lyrics In English

Aathi Muthalaaka Iruppavarae
Aarampam Aethum Illaathavarae
Jothi Mayamaaka Iruppavarae
Karththaavae Aandavarae

Muththamizhaal Potrituvaen
Ellaa Mozhiyinaal Uyarththituvaen
Umakkae Muthal Kanam,
Umakkae Muthal Mariyaathai,
Umakkae Muthal Vanakkam,

Ellaa Thuthikalum Yaetrukkollum
Karththaavae! Aandavarae!
Thaevaa Neer Vaazhka!

1.Oruvaraaka Iruppavar
Thaam Oruvarae Gnaanamullavar
Oruvarum Chaeraa Oliyinilae Vaacham Cheypavar

Sathaakaalamum Uyirotirukkum
Thaevanaith Thozhuthituvom
Avar Naamam Vaazhka!
Avar Arachu Varuka!
Avar Siththam Niraivaeruka!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

2.Sarva Sirushtikar Aanavar
Sarvaththaiyum Aalukinravar
Saenaikalin Karththar Enra Naamam Ullavar

Sathaakaalamum Uyirotirukkum
Thaevanaith Thozhuthituvom
Avar Naamam Vaazhka!
Avar Arachu Varuka!
Avar Siththam Niraivaeruka!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

3.Thaayin Karuvinil Kaaththavar
Ullangkaikalil Varainhthavar
Iravu Pakalaaka Ennai Kaaththu Varupavar

Sathaakaalamum Uyirotirukkum
Thaevanaith Thozhuthituvom
Avar Naamam Vaazhka!
Avar Arachu Varuka!
Avar Siththam Niraivaeruka!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

Muththamizhaal Poarrituvaen
Ellaa Mozhiyinaal Uyarththituvaen
Umakkae Muthal Kanam,
Umakkae Muthal Mariyaathai,
Umakkae Muthal Vanakkam,

Ellaa Thuthikalum Yaerrukkollum
Karththaavae! Aandavarae!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

Watch Online

Muthamilal Potriduven MP3 Song

Technician Information

Lyrics & Tune : Bro. J. Allen Paul
Sung & Appearance: Bro. J. Allen Paul, Sis. Sophiya Allen Paul, Bro. Gideon Joshua, Sis. Alice Joshua, Bro. Jeffrey Reny, Sis. Daris Jeffrey & Bro. Harris Allen
Special Apprearances: Princess Ever Kate Lis & Prince Ever Rey Jaden.

Music: Bro. Solomon Augustine
Mix & Master: Bro. Maris Vijay
Direction: Bro. Ram Kumar
DOP & Editing: Bro. Jones Wellington
Choreography incharge: Bro. Ravi
Project Coordinator: Bro. D. Anand
Produced by Blessing TV Ministries

Aathi Muthalaaka Iruppavarae Lyrics In Tamil & English

ஆதி முதலாக இருப்பவரே
ஆரம்பம் ஏதும் இல்லாதவரே
ஜோதி மயமாக இருப்பவரே
கர்த்தாவே ஆண்டவரே

Aathi Muthalaaka Iruppavarae
Aarampam Aethum Illaathavarae
Jothi Mayamaaka Iruppavarae
Karththaavae Aandavarae

முத்தமிழால் போற்றிடுவேன்
எல்லா மொழியினால் உயர்த்திடுவேன்
உமக்கே முதல் கனம்,
உமக்கே முதல் மரியாதை,
உமக்கே முதல் வணக்கம்,

Muththamizhaal Potrituvaen
Ellaa Mozhiyinaal Uyarththituvaen
Umakkae Muthal Kanam,
Umakkae Muthal Mariyaathai,
Umakkae Muthal Vanakkam,

எல்லா துதிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
கர்த்தாவே! ஆண்டவரே!
தேவா நீர் வாழ்க!

Ellaa Thuthikalum Yaetrukkollum
Karththaavae! Aandavarae!
Thaevaa Neer Vaazhka!

1. ஒருவராக இருப்பவர்
தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவர்
ஒருவரும் சேரா ஒளியினிலே வாசம் செய்பவர்

Oruvaraaka Iruppavar
Thaam Oruvarae Gnaanamullavar
Oruvarum Chaeraa Oliyinilae Vaacham Cheypavar

சதாகாலமும் உயிரோடிருக்கும்
தேவனைத் தொழுதிடுவோம்
அவர் நாமம் வாழ்க!
அவர் அரசு வருக!
அவர் சித்தம் நிறைவேறுக!
தேவா நீர் வாழ்க! – 2

Sathaakaalamum Uyirotirukkum
Thaevanaith Thozhuthituvom
Avar Naamam Vaazhka!
Avar Arachu Varuka!
Avar Siththam Niraivaeruka!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

2. சர்வ சிருஷ்டிகர் ஆனவர்
சர்வத்தையும் ஆளுகின்றவர்
சேனைகளின் கர்த்தர் என்ற நாமம் உள்ளவர்

Sarva Sirushtikar Aanavar
Sarvaththaiyum Aalukinravar
Saenaikalin Karththar Enra Naamam Ullavar

சதாகாலமும் உயிரோடிருக்கும்
தேவனைத் தொழுதிடுவோம்
அவர் நாமம் வாழ்க!
அவர் அரசு வருக!
அவர் சித்தம் நிறைவேறுக!
தேவா நீர் வாழ்க! – 2

Sathaakaalamum Uyirotirukkum
Thaevanaith Thozhuthituvom
Avar Naamam Vaazhka!
Avar Arachu Varuka!
Avar Siththam Niraivaeruka!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

3. தாயின் கருவினில் காத்தவர்
உள்ளங்கைகளில் வரைந்தவர்
இரவு பகலாக என்னை காத்து வருபவர்

Thaayin Karuvinil Kaaththavar
Ullangkaikalil Varainhthavar
Iravu Pakalaaka Ennai Kaaththu Varupavar

சதாகாலமும் உயிரோடிருக்கும்
தேவனைத் தொழுதிடுவோம்
அவர் நாமம் வாழ்க!
அவர் அரசு வருக!
அவர் சித்தம் நிறைவேறுக!

Sathaakaalamum Uyirotirukkum
Thaevanaith Thozhuthituvom
Avar Naamam Vaazhka!
Avar Arachu Varuka!
Avar Siththam Niraivaeruka!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

முத்தமிழால் போற்றிடுவேன்
எல்லா மொழியினால் உயர்த்திடுவேன்
உமக்கே முதல் கனம்,
உமக்கே முதல் மரியாதை,
உமக்கே முதல் வணக்கம்,

Muththamizhaal Poarrituvaen
Ellaa Mozhiyinaal Uyarththituvaen
Umakkae Muthal Kanam,
Umakkae Muthal Mariyaathai,
Umakkae Muthal Vanakkam,

எல்லா துதிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
கர்த்தாவே! ஆண்டவரே!
தேவா நீர் வாழ்க! – 2

Ellaa Thuthikalum Yaerrukkollum
Karththaavae! Aandavarae!
Thaevaa Niir Vaazhka! – 2

Song Description:
Tamil Worship Songs, Muthamilal Potriduven Lyrics, New Tamil Christian songs, Blessing Tv Songs Album Songs, Tamil gospel songs, Christava Padal Tamil, Christian worship songs, Muthamilaal Potriduven Song Lyrics,

Show Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − eighteen =