Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae – எம் உயர்ந்த வாசஸ்

Tamil Gospel Songs

Artist: Saral Navaroji
Album: Yesuvodu Inaindha Vaazhvu Vol 4
Released on: 14 Jul 2022

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae Lyrics In Tamil

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே
எம் பூரண சீயோனே

கன்மலையின் மேலே கழுகுபோல்
உன்னதத்தில் வாழுவோம் – இயேசு
பக்தர்கள் ஜெயம் பெற்றே
பிதா முகம் காண்போம்

1. ஞானக் கன்மலையே கிறிஸ்தேசு எம் அரணே
வான சீயோனிலே அவர் ஆவியால் பிறந்தோம்
ஏழு தூண்களுடன் திட அஸ்திபாரமுடன்
ஏசுவின் மேல் நின்று வீடாய் நாமிலங்கிடுவோம்

2. அன்பின் பூரணமே அதிலே பயமில்லையே
அன்பர் இயேசுவிடம் அதை நாடி பெற்றிடவே
ஆவியால் நிறைந்தே அவர் அன்பிலே நடந்தே
ஆ! பேரின்ப ஆத்மாவில் ஆனந்தங் கொள்வோம்

3. மா சமாதானமே விசுவாச நம்பிக்கையே
மா பரிசுத்தமே மரணத்தின் பாடுகளே
தேவ சாயலுமே நம்மில் பூரணம் அடைய
தூய வாழ்வை நாடி நாம் முன்னேறியே செல்வோம்

4. ஓட்டமே ஜெயமாய் நாமும் ஓடியே முடிக்க
ஒவ்வொரு தினமும் புதிய பெலனடைவோம்
பாவ சாபங்களும் புவி ஆசையும் ஜெயித்தோர்
பாழுலகை வேகம் தாண்டி அக்கறை சேர்வோம்

5. வாலையும் சுழற்றி வலுசர்ப்பம் தோன்றிடுதே
வீர ஆண்பிள்ளையை விழுங்க வகைதேடுதே
வான அக்கினியால் அதைத்தீக் கொளுத்திடுவோம்
வல்லமை மிகுந்த கர்த்தர் இயேசு நாமத்திலே

6. வானங்கள் வழியே இறங்கி பரன் வருவார்
வாஞ்சையாய் சபையாய் அன்று யேசுவை சந்திப்போம்
மீட்பின் நாள் நெருங்க தலைகள் உயர்த்திடுவோம்
மத்திய வானவிருந்தில் பங்கடைந்திடுவோம்

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae Lyrics In English

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae
Em Poorana Seeyonae

Kanmalaiyin Maelae Kalukupol
Unnathaththil Vaaluvom – Yesu
Paktharkal Jeyam Pette
Pithaa Mukam Kaannpom

1. Njaanak Kanmalaiyae Kiristhaesu Em Arannee
Vaana Seeyonilae Avar Aaviyaal Piranthom
Aelu Thoonnkaludan Thida Asthipaaramudan
Aesuvin Mael Nintu Veedaay Naamilangiduvom

2. Anpin Pooranamae Athilae Payamillaiyae
Anpar Yesuvidam Athai Naati Pettidavae
Aaviyaal Nirainthae Avar Anpilae Nadanthae
Aa! Paerinpa Aathmaavil Aananthang Kolvom

3. Maa Samaathaanamae Visuvaasa Nampikkaiyae
Maa Parisuththamae Maranaththin Paadukalae
Thaeva Saayalumae Nammil Pooranam Ataiya
Thooya Vaalvai Naati Naam Munnaeriyae Selvom

4. Ottamae Jeyamaay Naamum Otiyae Mutikka
Ovvoru Thinamum Puthiya Pelanataivom
Paava Saapangalum Puvi Aasaiyum Jeyiththor
Paalulakai Vaekam Thaannti Akkarai Servom

5. Vaalaiyum Sulatti Valusarppam Thontiduthae
Veera Aannpillaiyai Vilunga Vakaithaeduthae
Vaana Akkiniyaal Athaiththeek Koluththiduvom
Vallamai Mikuntha Karththar Yesu Naamaththilae

6. Vaanangal Valiyae Irangi Paran Varuvaar
Vaanjaiyaay Sapaiyaay Antu Yaesuvai Santhippom
Meetpin Naal Nerunga Thalaikal Uyarththiduvom
Maththiya Vaanavirunthil Pangatainthiduvom

Watch Online

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae MP3 Song

Technician Information

Song: Em Uyarntha Vasasthalamathuve
Singer: Sis Sarah Navaroji
Lyricist: Sis Sarah Navaroji
Label: Music Mindss

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvaey Lyrics In Tamil & English

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே
எம் பூரண சீயோனே

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae
Em Poorana Seeyonae

கன்மலையின் மேலே கழுகுபோல்
உன்னதத்தில் வாழுவோம் – இயேசு
பக்தர்கள் ஜெயம் பெற்றே
பிதா முகம் காண்போம்

Kanmalaiyin Maelae Kalukupol
Unnathaththil Vaaluvom – Yesu
Paktharkal Jeyam Pette
Pithaa Mukam Kaannpom

1. ஞானக் கன்மலையே கிறிஸ்தேசு எம் அரணே
வான சீயோனிலே அவர் ஆவியால் பிறந்தோம்
ஏழு தூண்களுடன் திட அஸ்திபாரமுடன்
ஏசுவின் மேல் நின்று வீடாய் நாமிலங்கிடுவோம்

Njaanak Kanmalaiyae Kiristhaesu Em Arannee
Vaana Seeyonilae Avar Aaviyaal Piranthom
Aelu Thoonnkaludan Thida Asthipaaramudan
Aesuvin Mael Nintu Veedaay Naamilangiduvom

2. அன்பின் பூரணமே அதிலே பயமில்லையே
அன்பர் இயேசுவிடம் அதை நாடி பெற்றிடவே
ஆவியால் நிறைந்தே அவர் அன்பிலே நடந்தே
ஆ! பேரின்ப ஆத்மாவில் ஆனந்தங் கொள்வோம்

Anpin Pooranamae Athilae Payamillaiyae
Anpar Yesuvidam Athai Naati Pettidavae
Aaviyaal Nirainthae Avar Anpilae Nadanthae
Aa! Paerinpa Aathmaavil Aananthang Kolvom

3. மா சமாதானமே விசுவாச நம்பிக்கையே
மா பரிசுத்தமே மரணத்தின் பாடுகளே
தேவ சாயலுமே நம்மில் பூரணம் அடைய
தூய வாழ்வை நாடி நாம் முன்னேறியே செல்வோம்

Maa Samaathaanamae Visuvaasa Nampikkaiyae
Maa Parisuththamae Maranaththin Paadukalae
Thaeva Saayalumae Nammil Pooranam Ataiya
Thooya Vaalvai Naati Naam Munnaeriyae Selvom

4. ஓட்டமே ஜெயமாய் நாமும் ஓடியே முடிக்க
ஒவ்வொரு தினமும் புதிய பெலனடைவோம்
பாவ சாபங்களும் புவி ஆசையும் ஜெயித்தோர்
பாழுலகை வேகம் தாண்டி அக்கறை சேர்வோம்

Ottamae Jeyamaay Naamum Otiyae Mutikka
Ovvoru Thinamum Puthiya Pelanataivom
Paava Saapangalum Puvi Aasaiyum Jeyiththor
Paalulakai Vaekam Thaannti Akkarai Servom

5. வாலையும் சுழற்றி வலுசர்ப்பம் தோன்றிடுதே
வீர ஆண்பிள்ளையை விழுங்க வகைதேடுதே
வான அக்கினியால் அதைத்தீக் கொளுத்திடுவோம்
வல்லமை மிகுந்த கர்த்தர் இயேசு நாமத்திலே

Vaalaiyum Sulatti Valusarppam Thontiduthae
Veera Aannpillaiyai Vilunga Vakaithaeduthae
Vaana Akkiniyaal Athaiththeek Koluththiduvom
Vallamai Mikuntha Karththar Yesu Naamaththilae

6. வானங்கள் வழியே இறங்கி பரன் வருவார்
வாஞ்சையாய் சபையாய் அன்று யேசுவை சந்திப்போம்
மீட்பின் நாள் நெருங்க தலைகள் உயர்த்திடுவோம்
மத்திய வானவிருந்தில் பங்கடைந்திடுவோம்

Vaanangal Valiyae Irangi Paran Varuvaar
Vaanjaiyaay Sapaiyaay Antu Yaesuvai Santhippom
Meetpin Naal Nerunga Thalaikal Uyarththiduvom
Maththiya Vaanavirunthil Pangatainthiduvom

Em Uyarntha Vaasasthalamathuvae MP3 Song Download

Song Description:
Tamil Worship Songs, Father Berchmans Songs, New Tamil Christian songs, Aayathamaa Album Songs, Christian Songs Tamil, Tamil gospel songs, christava padal, Christian Singers,

Share Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 5 =