உம்மைதான் நினைக்கின்றேன் – Ummaithaan Ninaikiren Super 4

Christava Padal Tamil
Artist: Fr. S. J. Berchmans
Album: Jebathotta Jeyageethangal Vol 42
Released on: 21 Apr 2024

Ummaithaan Ninaikiren Lyrics In Tamil

உம்மைதான் நினைக்கின்றேன்
வசனம் தியானிக்கின்றேன் – 1
நீர் எனக்கு துணையாயிருப்பதால்
நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன் – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

உம்மைதான் நினைக்கின்றேன்
வசனம் தியானிக்கின்றேன் – 1
நீர் எனக்கு துணையாயிருப்பதால்
நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன் – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

1. தேவனே நீர் என் தேவன்
அதிகாலமே தேடுகிறேன் – 2
தண்ணீர் இல்லா நிலம் போல
தாகமாயிருக்கிறேன் – 2
என் உடலும் உமக்காக
இயேசய்யா ஏங்குதைய்யா – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

2. உம் இரக்கம் உம் தயவு
மேலானது உயிரை விட – 2
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மையே நான் துதிப்பேன் – 2
உமது நாமம் சொல்லி
கைகளை உயர்த்துகிறேன் – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

3. சுவையான உணவு உண்பது போல்
திருப்தியானேன் உம் உறவில் – 2
ஆனந்த களிப்புள்ள
உதடுகளால் துதிப்பேன் – 2
அப்பாவின் கிருபையில்தான்
அனுதினம் வாழ்கின்றேன் – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

4. படுக்கையிலும் நினைக்கின்றேன்
இரவு நேரம் தியானிக்கின்றேன் – 2
உமது வலது கரம்
தினமும் தாங்குதைய்யா – 2
உம்மையே இறுதி வரை
விடாது பற்றி கொண்டேன் – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

உம்மைதான் நினைக்கின்றேன்
வசனம் தியானிக்கின்றேன் – 1
நீர் எனக்கு துணையாயிருப்பதால்
நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன் – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 4

Ummaithaan Ninaikkiren Lyrics In English

Ummaithaan Ninaikkindren
Vasanam Thiyanikindren – 1
Neer Enaku Thunaiyaai Irupathaal
Nilalil Aga Magilkindren – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

1. Devanae Neer En Devan
Adhigalamey Thedugiren – 2
Thanner Illa Nilam Pola
Thagamai Irukirean – 2
Enn Udalum Umakkaaga
Yessaiyya Enguthaiyya – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

2. Umm Irakkam Umm Thayavu
Melanathu Uyirai Vida – 2
Jeevanulla Naatkalellam
Ummaiyea Naan Thuthipen – 2
Umathu Naamam Solli
Kaigalai Uyarthugirean – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

3. Suvaiyana Unavu Unbathu Pol
Thirupthiyanean Um Uravil – 2
Aanandha Kalipulla
Udhadugalaal Thuthipean – 2
Appavin Kirubayil Thaan
Anuthinam Vaalgindren – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

4. Padukaiyilum Ninaikkindren
Iravu Neram Thiyaanikindreean – 2
Umathu Valathu Karam
Thinamum Thaanguthaiyya – 2
Ummaiyea Iruthivarai
Vidathu Pattrikondean – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

Ummaithaan Ninaikkindren
Vasanam Thiyanikindren – 1
Neer Enaku Thunaiyaai Irupathaal
Nilalil Aga Magilkindren – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 4

Watch Online

Ummaithaan Ninaikiren MP3 Song

Ummaithaan Ninaikiren Song PPT Download

Technician Information

Lyrics, Sung, Tune By Fr. S. J. Berchmans
Spacial Thanks : Pr. R. Mohanraj, Pr. T. Sekar, Pr. Samuel
Cedron Good Samaritan Church, Kodaikanal, Pr. Leo (Manamadurai)

Music: J. Benny
Video: Judah Arun
Keys & Arrangements: J. Benny
Rhythm Programming : M. Davidson Raja
Additional Rhythm : J. Benny
Guitars, Bass, Electric & Acoustic : Richard Paul
Violin : Francis Xavier
Flute : Jotham
Vocal Tuned By Godwin
Choir : Rohith & Team
Hats 3 Studio By Jonathan,
Oasis Studio By Prabhu Immanuel
Concept & Video Directed By Judah Arun
Dop & Drone : Clint Paul | Ashwin | Saleesh
Edit / Di: Judah Arun
File Arrangements : Mathew Raj
Publicity Designs: Sarath J Samuel
Voice Recorded At Dreamscape Pro Studio By Samuel Graceson,
Mixed & Mastered At Derrick Studios, Madurai By Derrick & Milton
Video Sponsor : Pr. Isreal Daniel, Samathana Praphu Church, Madurai

Ummaithaan Ninaikiren Song Lyrics In Tamil & English

உம்மைதான் நினைக்கின்றேன்
வசனம் தியானிக்கின்றேன் – 1
நீர் எனக்கு துணையாயிருப்பதால்
நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன் – 2

Ummaithaan Ninaikkindren
Vasanam Thiyanikindren – 1
Neer Enaku Thunaiyaai Irupathaal
Nilalil Aga Magilkindren – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

1. தேவனே நீர் என் தேவன்
அதிகாலமே தேடுகிறேன் – 2
தண்ணீர் இல்லா நிலம் போல
தாகமாயிருக்கிறேன் – 2
என் உடலும் உமக்காக
இயேசய்யா ஏங்குதைய்யா – 2

Devanae Neer En Devan
Adhigalamey Thedugiren – 2
Thanner Illa Nilam Pola
Thagamai Irukirean – 2
Enn Udalum Umakkaaga
Yessaiyya Enguthaiyya – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

2. உம் இரக்கம் உம் தயவு
மேலானது உயிரை விட – 2
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மையே நான் துதிப்பேன் – 2
உமது நாமம் சொல்லி
கைகளை உயர்த்துகிறேன் – 2

Umm Irakkam Umm Thayavu
Melanathu Uyirai Vida – 2
Jeevanulla Naatkalellam
Ummaiyea Naan Thuthipen – 2
Umathu Naamam Solli
Kaigalai Uyarthugirean – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

3. சுவையான உணவு உண்பது போல்
திருப்தியானேன் உம் உறவில் – 2
ஆனந்த களிப்புள்ள
உதடுகளால் துதிப்பேன் – 2
அப்பாவின் கிருபையில்தான்
அனுதினம் வாழ்கின்றேன் – 2

Suvaiyana Unavu Unbathu Pol
Thirupthiyanean Um Uravil – 2
Aanandha Kalipulla
Udhadugalaal Thuthipean – 2
Appavin Kirubayil Thaan
Anuthinam Vaalgindren – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

4. படுக்கையிலும் நினைக்கின்றேன்
இரவு நேரம் தியானிக்கின்றேன் – 2
உமது வலது கரம்
தினமும் தாங்குதைய்யா – 2
உம்மையே இறுதி வரை
விடாது பற்றி கொண்டேன் – 2

Padukaiyilum Ninaikkindren
Iravu Neram Thiyaanikindreean – 2
Umathu Valathu Karam
Thinamum Thaanguthaiyya – 2
Ummaiyea Iruthivarai
Vidathu Pattrikondean – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 2

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 2

உம்மைதான் நினைக்கின்றேன்
வசனம் தியானிக்கின்றேன் – 1
நீர் எனக்கு துணையாயிருப்பதால்
நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன் – 2

Ummaithaan Ninaikkindren
Vasanam Thiyanikindren – 1
Neer Enaku Thunaiyaai Irupathaal
Nilalil Aga Magilkindren – 2

இயேசய்யா இயேசய்யா
இரட்சகரே இம்மானுவேல் – 4

Yessaiyya Yessaiyya
Ratchagarey Immanuel – 4

Ummaithaan Ninaikiren,
உம்மைதான் நினைக்கின்றேன் - Ummaithaan Ninaikiren Super 4 2

Song Description:
jebathotta jeyageethangal lyrics, jabathota jaya geethangal, berchmans, Christava Padal Tamil, jaba thota jaya geethangal, Lucas Sekar Songs, fr berchmans, Christava Padalgal Tamil,

Show Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =