Thaevanae Naan Umathantaiyil – தேவனே நான் உமதண்

Tamil Gospel Songs

Artist: Rev Ve Santhiyahu
Album: Tamil Keerthanaigal Songs
Released on: 17 Jul 2021

Thaevanae Naan Umathantaiyil Lyrics In Tamil

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும்
நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

மாவலிய கோரமாக
வன் சிலுவை மீதினில் நான்
கோவே தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உம்மண்டை சேர்வேன்

யாக்கோபைப்போல் போகும் பாதையில்
பொழுதுபட்டு ராவில் இருள் வந்து மூடிட
துக்கத்தால் நான் கல்லில் சாய்ந்து
தூங்கினாலும் என் கனாவில்
நோக்கியும்மை கிட்டிச் சேர்வேன்
வாக்கடங்கா வல்ல நாதா

பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே
என் பாதை தோன்றப்பண்ணும் ஐயா
எந்தன் தேவனே
கிருபையாக நீர் எனக்குத்
தருவதெல்லாம் உமதண்டை
அருமையாய் என்னையழைக்கும்
அன்பின் தூதராக செய்யும்

நித்திரையினின்று விழித்து காலை எழுந்து
கர்த்தாவே நான் உம்மைப் போற்றுவேன்
இத்தரையில் உந்தன் வீடாய்
என்துயர் கல் நாட்டுவேனே
எந்தன் துன்பத்தின் வழியாய்
இன்னும் உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

ஆனந்தமாய் செட்டை விரித்துப்
பரவசமாய் ஆகாயத்தில் ஏறிப் போயினும்
வான மண்டலங் கடந்து பறந்து மேலே
சென்றிடினும் மகிழ்வுறு காலத்திலும் நான்
மருவியும்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

Devanae Naan Umathantaiyil Lyrics In English

Thaevanae Naan Umathanntaiyil Innum
Nerungi Servathae En Aaval Poomiyil

Maavaliya Koramaaka
Van Siluvai Meethinil Naan
Kovae Thonga Naeritinum
Aavalaay Ummanntai Servaen

Yaakkopaippol Pokum Paathaiyil
Poluthupattu Raavil Irul Vanthu Mootida
Thukkaththaal Naan Kallil Saaynthu
Thoonginaalum En Kanaavil
Nnokkiyummai Kittich Servaen
Vaakkadangaa Valla Naathaa

Paraththukkaerum Patikal Polavae
En Paathai Thontappannnum Aiyaa
Enthan Thaevanae
Kirupaiyaaka Neer Enakkuth
Tharuvathellaam Umathanntai
Arumaiyaay Ennaiyalaikkum
Anpin Thootharaaka Seyyum

Niththiraiyinintu Viliththu Kaalai Elunthu
Karththaavae Naan Ummaip Pottuvaen
Iththaraiyil Unthan Veedaay
Enthuyar Kal Naattuvaenae
Enthan Thunpaththin Valiyaay
Innum Ummaik Kittich Servaen

Aananthamaay Settaை Viriththup
Paravasamaay Aakaayaththil Aerip Poyinum
Vaana Manndalang Kadanthu Paranthu Maelae
Sentitinum Makilvutru Kaalaththilum Naan
Maruviyummaik Kittich Servaen

Watch Online

Thaevanae Naan Umathantaiyil MP3 Song

Technician Information

Sincere Thanks to : Bro. Sorensen, Kodaikanal.
Mr.Jenix, Silver Mist Home Stay, Kodaikanal.
SRRC, Manavanur, Kodaikanal.

Executive Producer : Bro.Mohan C Lazarus.
Project Head & Direction : Rex Clement.D
Lyrics & Tune : Rev Ve Santhiyahu

Music : Sweeton J Paul
Singer & Cast : A.Mishchael Prathana
Rhythm : Kirubairaja
Flute : Jotham
Sarangi : Manimegalai
Chorus : Alice, Honeysha, Joyline John

DOP : Joshua Duraipandi
Editing : Jebastin D
Colour Grading : SB.Francis
Production Manager : Braveen Kumar
Location Manager : Saleem.
Song playback : David
Lights : Neel
Camera Assistants : Paul Jenistan, Lakra
Drone : Baskar
Make-up : Ramesh
Costume & Hairdresser : Leena Avinash
Hospitality : Bro.Sorensen & Team

Recorded @ Oasis Studios, Chennai.
Recorded, Music, Mix & Mastered by Sweeton J Paul @ Jesus Redeems Audio Studio, Nalumavadi.

Thaevanaey Naan Umathanntaiyil Lyrics In Tamil & English

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும்
நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

Thaevanae Naan Umathanntaiyil Innum
Nerungi Servathae En Aaval Poomiyil

மாவலிய கோரமாக
வன் சிலுவை மீதினில் நான்
கோவே தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உம்மண்டை சேர்வேன்

Maavaliya Koramaaka
Van Siluvai Meethinil Naan
Kovae Thonga Naeritinum
Aavalaay Ummanntai Servaen

யாக்கோபைப்போல் போகும் பாதையில்
பொழுதுபட்டு ராவில் இருள் வந்து மூடிட
துக்கத்தால் நான் கல்லில் சாய்ந்து
தூங்கினாலும் என் கனாவில்
நோக்கியும்மை கிட்டிச் சேர்வேன்
வாக்கடங்கா வல்ல நாதா

Yaakkopaippol Pokum Paathaiyil
Poluthupattu Raavil Irul Vanthu Mootida
Thukkaththaal Naan Kallil Saaynthu
Thoonginaalum En Kanaavil
Nnokkiyummai Kittich Servaen
Vaakkadangaa Valla Naathaa

பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே
என் பாதை தோன்றப்பண்ணும் ஐயா
எந்தன் தேவனே
கிருபையாக நீர் எனக்குத்
தருவதெல்லாம் உமதண்டை
அருமையாய் என்னையழைக்கும்
அன்பின் தூதராக செய்யும்

Paraththukkaerum Patikal Polavae
En Paathai Thontappannnum Aiyaa
Enthan Thaevanae
Kirupaiyaaka Neer Enakkuth
Tharuvathellaam Umathanntai
Arumaiyaay Ennaiyalaikkum
Anpin Thootharaaka Seyyum

நித்திரையினின்று விழித்து காலை எழுந்து
கர்த்தாவே நான் உம்மைப் போற்றுவேன்
இத்தரையில் உந்தன் வீடாய்
என்துயர் கல் நாட்டுவேனே
எந்தன் துன்பத்தின் வழியாய்
இன்னும் உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

Niththiraiyinintu Viliththu Kaalai Elunthu
Karththaavae Naan Ummaip Pottuvaen
Iththaraiyil Unthan Veedaay
Enthuyar Kal Naattuvaenae
Enthan Thunpaththin Valiyaay
Innum Ummaik Kittich Servaen

ஆனந்தமாய் செட்டை விரித்துப்
பரவசமாய் ஆகாயத்தில் ஏறிப் போயினும்
வான மண்டலங் கடந்து பறந்து மேலே
சென்றிடினும் மகிழ்வுறு காலத்திலும் நான்
மருவியும்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

Aananthamaay Settaை Viriththup
Paravasamaay Aakaayaththil Aerip Poyinum
Vaana Manndalang Kadanthu Paranthu Maelae
Sentitinum Makilvutru Kaalaththilum Naan
Maruviyummaik Kittich Servaen

Thaevanae Naan Umathantaiyil MP3 Song Download

Song Description:
Tamil Worship Songs, Father Berchmans Songs, New Tamil Christian songs, Aayathamaa Album Songs, Christian Songs Tamil, Tamil gospel songs, christava padal, Christian Singers,

Show Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − nine =