Tamil Christian Worship Medley 04 Christian Song Lyrics

Tamil Gospel Songs
Artist: Jerushan Amos
Album: Worship Medley
Released on: 9 May 2021

Tamil Christian Worship Medley 04 Lyrics In Tamil

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன் – 2
இரவும் பகலும் எனை நினைத்து
இதுவரை நடத்தினீரே – 2

நன்றி நன்றி ஐயா ஆ…. ஆ…
கோடி கோடி நன்றி ஐயா – 2

எபிநேசர் நீர்தானையா
இதுவரை உதவினீரே – 2
எல்ரோயீ எல்ரோயீ என்னையும் கண்டீரே
எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் – 2

வெண்மையானவரே
மேகஸ்தம்பமே
ஊற்றுத் தண்ணீர் ஜீவநதி
ஆனந்த தைலமே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே
மழையாக பொழியும் ஆவியே

ஆவியே..ஆவியே..
மழையாக பொழியும் ஆவியே

எந்தப்பக்கம் போனாலும் உடனிருந்து
இதுதான் வழியென்றே பேசுவார்
இறுதிவரை எப்போதும் நடத்துவார்
இயேசு நாமம் வாழ்கவென்று வாழ்த்துவோம்

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தீர்
நன்றி நன்றி ஐயா
என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே
நன்றி நன்றி ஐயா
நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக தருபவரே

மெய்யாக எங்களது
பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு
துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர் ஐயா

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை
உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை
அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும்

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா
மனதாரத் துதிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன்

என்னை விட்டுக்கொடுக்காதவர்
என்னை நடத்துகின்றவர்
என்னை பாதுகாப்பவர்
என் நேசர் நீரே – 2

நான் வழி மாறும் போது
என் பாதை காட்டினீர்
என்னால் முடியாத போது
என்னை தூக்கி நடத்தினீர் – 2

ஆளுகை செய்யும் அவியானவரே
பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே
ஆவியானவரே – என் ஆற்றலானவரே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே
தேடி உம் பாதம் தொழுகிறோம்

இயேசுவே உம் திவ்விய நாமத்திலே
இன்பமுடன் கூடி வந்தோமே

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய
எனக்குக் கற்றுத் தாரும் தெய்வமே
நீரே என் தேவன் – உம்
நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர்
செம்மையான வழியிலே நடத்த வேண்டுமே

மேக ஸ்தம்பமே அக்கினி ஸ்தம்பமே
தேற்றும் தெய்வமே துணையாளரே

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
உம் அனுக்கிரகம் தரவேண்டுமே
என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா
எல்லாம் உம்மாலே கூடும்

உம்மைத்தான் நம்பியிருக்கிறோம்
உம்மையன்றி யாரும் இல்லையப்பா – 2
அற்புதம் செய்யுங்கப்பா எங்க வாழ்க்கையிலே
உம்மை தான் நம்பியிருக்கோம் இயேசப்பா – 2

ஐயா உம் பாதம் என் தஞ்சமே
அனுதினம் ஓடி வந்தேன்
ஆனந்தமே அதிசயமே – 2

நாதா உம்திருக் கரத்தில் இசைக்கருவி நான்
நாள்தோறும் பயன்படுத்தும் உந்தன் சித்தம் போல்

உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு
உம் பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர் – 2
நீரே என் வெளிச்சமும் மீட்புமானீர்
நீரே என் ஜீவனின் பெலனானீர் – 2

நானும் அபிஷேக ஒலிவ மரம்
உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன்
உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன்
உம் அன்பையே நம்புபவன் – 2

அநாதி ஸ்நேகம் – 3
எங்கள் இயேசுவின் ஸ்நேகம்

பரத்தை விட்டு இறங்கி வந்த ஸ்நேகம்
பரலோக மகிமை துறந்து வந்த ஸ்நேகம்
எல்லா ஸ்நேகத்திலும் மகா மேலான ஸ்நேகம் – 2

கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தர்
இயேசு வெற்றிச்சிறந்தார்
கண்ணீரை மாற்றி நம்மை
காலமெல்லாம் மகிழச் செய்தார்

நன்றிபாடல் தினமும் பாடுவோம்
நல்ல தேவன் உயர்த்திப் பாடுவோம்

ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம்
அப்பா சந்நிதியில்
நாளெல்லாம் கொண்டாட்டம்
நல்லவர் முன்னிலையில்

வேறிடத்தில் ஆயிரம் நாள் வாழ்வதைவிட
உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது
ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தின்
வாசலில் காத்திருப்பேன் – ஆமென்

ஆறுதலின் தெய்வமே
உம்முடைய திருச்சமூகம்
எவ்வளவு இன்பமானது

பிறந்த நாள்முதல் இந்தநாள் வரை
எத்தனையோ நன்மை செய்தீரே
ஐயா எத்தனையோ நன்மை செய்தீரே

அன்பின் தெய்வமே என்னை
நடத்தும் தெய்வமே – நன்றியோடு
உம்மைப் பாடுவேன் – நான்

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்
அவை எண்ணி முடியாதையா
ஏறெடுப்பேன் நன்றிபலி
என் ஜீவ நாளெல்லாம்

குறுதிச்சிந்தி பாடுபட்டும் மறுதளிக்கவில்லை
மரணம் சூழ்ந்த நேரத்திலும் விட்டுகொடுக்கவில்லை – 2

என்னை யோசித்தீரே என்னை நேசித்தீரே
எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே – 2

தாழ்மையில் அடிமையை
நோக்கிப் பார்த்தீரே
உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே
ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரமே

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா
பெலன் தந்தீரே நன்றி ஐயா

ஸ்தோத்திரபலி ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு
துதியும் கனமும் மகிமையும் என் அப்பாவுக்கு

நான் நம்பிடும் நேசர் இயேசுவே
நான் என்றுமே நம்பிடுவேன் – 2
தேவனே என் ராஜனே தேற்றி
என்னை தங்கிடுவார் – 2

இன்ப துன்ப நேரம் நான் உம்மை சேருவேன் – 2

நான் அழுதபோது எல்லாம் என் அருகில் வந்தவரே
உங்க கரங்களினாலே என் கண்ணீர் துடைத்தவரே – 2

ஏசையா என் ஏசையா (4)

செய்த நன்மைகள் நினக்கின்றேன்
நன்றியோடு துதிக்கிறேன் – நான்
கைவிடாத என் ஆயனே
கல்வாரி நாயகனே

தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையைப் போல
தகப்பனே உம்மடியில் சாய்ந்துவிட்டேன் நான்

தேவன் நமது அடைக்கலமும் பெலனுமானார்
ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானார்

பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுங்கினாலும்
பயப்படமாட்டோம் பயப்படமாட்டோம்

தேவன் நமது அடைக்கலமும் பெலனுமானார்
ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானார்

எண்ணிடலங்கா ஸ்தோத்திரம் – தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்
இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே
நீர் செய்த நன்மைக்கே
எண்ணிடலங்கா ஸ்தோத்திரம் – தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்

உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதப்பா
உங்க கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதப்பா
நான் நிற்பதும் உங்க கிருபை தான்
நான் நிலைப்பதும் உங்க கிருபை தான்
நான் நிற்பதும் நிலைப்பதும் உங்க கிருபைதானப்பா

என்னைப் படைத்தவர் நீர்
என்னை வளர்த்தவர் நீர்
என் பாவம் நீக்கி என்னைக் குணமாக்கி
என்னோடிருப்பவர் நீர் – இயேசுவே – 4

தாயும் அவரே தந்தையும் அவரே
தாலாட்டுவார் சீராட்டுவார்

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்
இயேசு கைவிடமாட்டார்

தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

ஆ..எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேனோ

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம்
அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம்

எக்காளம் ஊதி எரிகோவைப் பிடிப்போம்
ஆரவாரத் துதியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம்
இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ இது
யோசுவாவின் காலமல்லோ

தேற்றிடும் தெய்வமே
திடம் தருபவரே
ஊற்றுத் தண்ணீரே
உள்ளத்தின் ஆறுதலே – எங்கள்

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே
கூட இருப்பவரே கறைகள் தீர்ப்பவரே

திரும்பி பார்கிறேன் வந்த பாதையை
கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன் – 2

நடத்தினீர் என்னை அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில்
தூக்கினீர் என்னை உந்தன் பிள்ளையாக்கினீர் – 2
திருப்பி தர ஒன்றும் இல்லையே

திரும்பி பார்கிறேன் வந்த பாதையை
கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன் – 2

தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்
சிங்கங் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம் – 2

தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர்
இரத்ததையே சிலுவையிலே உனக்குத் தந்தவர் – 2
மறந்திடுவாரோ உன்னை வெறுத்திடுவாரோ – 2
உன் நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே
நீ நம்பினவர் கைவிட மாட்டார் – 2

துதி செய்யத் தொடங்கியதும்
எதிரிகள் தங்களுக்குள்
வெட்டுண்டு மடியச் செய்தீர்
உம்மால் ஆகும், எல்லாம் ஆகும்

ஆகாதது எதுவுமில்ல – உம்மால்
ஆகாதது எதுவுமில்ல

ஆராதனைக்கு தகுதியான தெய்வம்
இயேசு நீர் மாத்ரமே
முழு உலகத்திற்கும் பொதுவான
தெய்வம் – இயேசு நீர் மாத்ரமே

இயேசு நீர் மாத்ரமே (4)

தகுதியில்லா அடிமை என்னை அணைக்கிறீர்
தாங்கி தாங்கி வழி நடத்தி மகிழ்கின்றீர் – 2
அதிசயங்கள் ஆயிரம்
அன்பரே உம் கரங்களிலே – 2

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்
நல்லவரே உம் நன்மைகளை நினைக்கிறேன் – 2
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா – இயேசையா

சாரோனின் ரோஜாவும் நீரே
பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீரே – 2
என் அன்பே என் உயிரே என் பிரியமே
என் இயேசுவே நீரே – 2

அழகே அழகே அழகே என் இயேசுவே

துதியும் கனமும் மகிமையெல்லாம்
உமக்கே செலுத்துகிறோம் – 2

துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம்
ஒன்றாக கூடித் துதிக்கிறோம் – 2

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்
கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர்
உம் ஆலயத்தில் உம்மைத் துதிக்கிறோம்
கர்த்தாவே எழுந்தருளும் – 2

என்ன நான் செலுத்திடுவேன்
ஆயிரம் பாடல்களோ
என் உயிர் காலம் முழுதும்
இரட்சிப்பை உயர்த்திடுவேன்

இயேசுவே – 4
நன்றி நன்றி நாதா
அளவில்லா அன்பிற்காக

Watch Online

Jerushan Amos Worship Medley 04 Lyrics

Christian Worship Medley 04 MP3 Song

Tamil Christian Worship Medley 04 Song Lyrics In English

Maravaamal Ninaiththeeraiyaa
Manathaara Nandri Solvaen – 2
Iravum Pakalum Enai Ninainthu
Ithuvarai Nadaththineerae – 2

Nandri Nandri Aiyaa Aa….Aa….
Kodi Kodi Nandri Aiyaa – 2

Epinaesar Neerthaanaiyaa
Ithuvarai Uthavineerae – 2
Elroyee Elroyee Ennaiyum Kannteerae
Eppati Naan Nandri Solvaen – 2

Vennmaiyaanavarae
Maekasthampamae
Oottuth Thannnneer Jeevanathi
Aanantha Thailamae

Pani Pola Peyyum Parisuththarae
Malaiyaaka Poliyum Aaviyae

Aaviyae..Aaviyae..
Malaiyaaka Poliyum Aaviyae

Enthappakkam Ponaalum Udanirunthu
Ithuthaan Valiyente Paesuvaar
Iruthivarai Eppothum Nadaththuvaar
Yesu Naamam Vaalkaventu Vaalththuvom

Aamen Allaelooyaa Aamen Allaelooyaa

Enakkaakavae Yaavaiyum Seythu Mutiththeer
Nandri Nandri Aiyaa
En Paavangal Yaavaiyum Sumanthu Konnteerae
Nandri Nandri Aiyaa
Ninaippatharkum Jepippatharkum Athikamaaka Tharupavarae

Meyyaaka Engalathu
Paadukalai Aettukkonndu
Thukkangalai Sumanthu Konnteer Aiyaa

Neer Nallavar Sarva Vallavar
Um Irakkaththirku Mutivae Illai
Um Anpirku Alavae Illai
Avai Kaalaithorum Puthithaayirukkum

Manathurukum Theyvamae Iyaesayyaa
Manathaarath Thuthippaen Sthoththarippaen

Ennai Vittukkodukkaathavar
Ennai Nadaththukintavar
Ennai Paathukaappavar
En Naesar Neerae – 2

Naan Vali Maarum Pothu
En Paathai Kaattineer
Ennaal Mutiyaatha Pothu
Ennai Thookki Nadaththineer – 2

Aalukai Seyyum Aviyaanavarae
Paliyaay Thanthaen Parisuththamaanavarae
Aaviyaanavarae – En Aattalaanavarae

Thaevaa Pirasannam Thaarumae
Thaeti Umpaatham Tholukirom

Yesuvae Um Thivviya Naamaththilae
Inpamudan Kooti Vanthomae

Umakku Piriyamaanathaich Seyya
Enakku Kattuth Thaarum Theyvamae
Neerae En Thaevan – Um
Nalla Parisuththa Aaviyaanavar
Semmaiyaana Valiyilae Nadaththa Vaenndumae

Maeka Sthampamae Akkini Sthampamae
Thaettum Theyvamae Thunnaiyaalarae

Anuthinamum Unnil Naan Valarnthidavae
Un Anukkirakam Tharavaenndumae
Ennaal Ontum Koodaathaiyaa
Ellaam Ummaal Koodum

Ummai Thaan Nambiyirukken
Ummayandri Yarum Illaiyappa – 2
Arputham Seyyungappa Enga Vazhkkayile
Ummai Thaan Nambiyirukkom Yesappa – 2

Aiyaa Um Paatham En Thanjamae
Anuthinam Oti Vanthaen
Aananthamae Adhisayamae – 2

Naathaa Umthiruk Karaththil Isaikkaruvi Naan
Naalthorum Payanpaduththum Unthan Siththam Pol

Um Vasanam Dhaan Pasiyaatrum Unavu
Um Prasannam Dhaan Thaagam Theerkkum Thanneer – 2
Neere En Velichamum Meetpumaaneer
Neere En Jeevanin Belanaaneer – 2

Naanum Abishega Oliva Maram
Um Aalayththil Natappattavan
Um Samukaththil Vaazhhindravan
Um Anbaiye Nambubavan – 2

Anaathi Snaekam – 3
Engal Yesuvin Snaekam

Paraththai Vittu Irangi Vantha Snaekam
Paraloka Makimai Thuranthu Vantha Snaekam
Ellaa Snaekaththilum Makaa Maelaana Snaekam – 2

Kalvaari Siluvaiyilae Karththar
Yesu Vettichchiranthaar
Kannnneerai Maatti Nammai
Kaalamellaam Makilach Seythaar

Nandripaadal Thinamum Paaduvom
Nalla Thaevan Uyarththip Paaduvom

Aravaram Arpattam
Appa Sannithiyil
Naalellaam Konndaattam
Nallavar Munnilaiyil

Vaeridaththil Aayiram Naal Vaalvathaivida
Ummidaththil Oru Naal Maelaanathu
Ovvoru Naalum Umathu Illaththin
Vaasalil Kaaththiruppaen – Aamen

Aaruthalin Deivame
Ummutaiya Thiruchchamookam
Evvalavu Inpamaanathu

Pirantha Naalmuthal Inthanaal Varai
Eththanaiyo Nanmai Seytheerae
Aiyaa Eththanaiyo Nanmai Seytheerae

Anpin Theyvamae Ennai
Nadaththum Theyvamae – Nandriyodu
Ummaip Paaduvaen – Naan

Raajaa Neer Seytha Nanmaikal
Avai Ennnni Mutiyaathaiyaa
Aeraeduppaen Nandripali
En Jeeva Naalellaam

Kuruthichchinthi Paadupattum Maruthalikkavillai
Maranam Soolntha Naeraththilum Vittukodukkavillai – 2

Ennai Yosiththeerae Ennai Naesiththeerae
Enakkaaka Jeevan Thantheerae – 2

Thalmayil Adimaiyai
Nooki Partheere
Uyarthi Magilthire
Oru Kodi Sthothirame

Umakku Mahimai Tharugirom
Ummil Thaan Mahilchi Adaigirom
Hallelujah Hallelujah

Sukam Thantheerae Nandri Aiyaa
Pelan Thantheerae Nandri Aiyaa

Sthoththirapali Sthoththira Pali Appaavukku
Thuthiyum Kanamum Makimaiyum En Appaavukku

Naan Nambidum Nesar Yesuvae
Naan Endrumae Nambiduvaen – 2
Dhevanae En Raajanae Thaettri
Ennai Thaangiduvaar – 2

Inba Thunba Neram Naan Ummai Saeruvaen – 2

Nan Alutha Pothu Ellam En Arugil Vathavarae
Um Karangalin Nalae En Kanneer Thudaithavarae – 2

Yesiya En Yesaiya – 4

Seytha Nanmaikal Ninakkinten
Nandriyodu Thuthikkiraen – Naan
Kaividaatha En Aayanae
Kalvaari Naayakanae

Thai Madiyil Thavalukinta Kulanthaiyaip Pola
Thakappanae Ummatiyil Saaynthuvittaen Naan

Daevan Namathu Ataikkalamum Pelanumaanaar
Aapaththu Kaalaththil Kooda
Irukkum Thunnaiyumaanaar

Poomi Nilai Maari Malaikal Nadunginaalum
Payappadamaattam Payappadamaattam

Daevan Namathu Ataikkalamum Pelanumaanaar
Aapaththu Kaalaththil Kooda
Irukkum Thunnaiyumaanaar

Ennil Adanga Sthoththiram – Thaevaa
Ententum Naan Paaduvaen
Innaal Varai En Vaalvilae
Neer Seytha Nanmaikkae
Ennil Adanga Sthoththiram – Thaevaa
Ententum Naan Paaduvaen

Unga Kirupai Illaama Vaala Mutiyaathappaa
Unga Kirupai Illaama Vaala Theriyaathappaa
Naan Nirpathum Unga Kirupai Thaan
Naan Nilaippathum Unga Kirupai Thaan
Naan Nirpathum Nilaippathum Unga Kirupaithaanappaa

Ennai Pataiththavar Neer
Ennai Valarththavar Neer
En Paavam Neekki Ennaik Kunamaakki
Ennotiruppavar Neer – Yesuvae – 4

Thaayum Avarae Thanthaiyum Avarae
Thaalaattuvaar Seeraattuvaar

Yaar Ennai Kaivittalum
Yesu Kaividamaattar

Thanimaiyin Paathaiyil
Thakappanae Um Tholil
Sumanthathai Naan Marappaeno

Aa..Eththanai Anpu En Mael
Eththanai Paasam En Mael
Itharku Eedu Enna Tharuvaeno

Aarpparippom Aarpparippom
Alangam Itiyum Varai Aarpparippom

Ekkaalam Oothi Erikovaip Pitippom
Aaravaarath Thuthiyodu Kaanaanukkul Nulaivom
Idhu Elupputhalin Naeramallo Ithu
Yosuvaavin Kaalamallo

Thaettidum Theyvamae
Thidam Tharupavarae
Oottuth Thannnneerae
Ullaththin Aaruthalae – Engal

Parisuththa Aaviyae Paktharkal Thunnaiyaalarae
Kooda Iruppavarae Karaikal Theerppavarae

Thirumbi Parkiren Vantha Paathaiyai
Kannnneerodu Karththaavae Nandri Solkiraen – 2

Nadaththineer Ennai Amarntha Thannnneeranntaiyil
Thookkineer Ennai Unthan Pillaiyaakkineer – 2
Thiruppi Thara Ontum Illaiyae

Thirumbi Parkiren Vantha Paathaiyai
Kannnneerodu Karththaavae Nandri Solkiraen – 2

Thaay Kooda Pillaikalai Maranthu Pokalaam
Singang Kooda Kuttikalai Pattini Podalaam – 2

Thaayinum Maelaaka Anpu Vaiththavar
Iraththathaiyae Siluvaiyilae Unakkuth Thanthavar – 2
Maranthiduvaaro Unnai Veruththiduvaaro – 2
Un Nampikkaiyai Vittu Vidaathae
Nee Nampinavar Kaivida Maattar – 2

Thuthi Seyyath Thodangiyathum
Ethirikal Thangalukkul
Vettunndu Matiyach Seytheer
Ummaal Aakum, Ellaam Aakum

Aakaathathu Ethuvumilla – Ummaal
Aakaathathu Ethuvumilla

Aaradhanaikku Thagudhiyaana Dheivam
Yesu Neer Maathramae
Muzhu Ulagathukkum Podhuvaana Dheivam
Yesu Neer Maathramae

Yesu Neer Maatharamae – 4

Thagudhiyillaa Adimai Ennai Anaikireer
Thaangi Thaangi Vazhi Nadathi Magizhgindreer – 2
Adhisayangal Aayiram
Anbarae Um Karangalilae – 2

Nandri Nandri Nandri Endru Thudhikiren
Nallavarae Um Nanmaigalai Ninaikiraen – 2
Nandri Aiyaa Nandri Aiyaa – Yaesaiyaa

Saaronin Rojavum Neerae
Pallathaakkin Leeli Neerae – 2
En Anbae En Uyirae
En Piriyamae En Yesu Neerae – 2

Azhagae Azhagae Azhagae En Yesuvae

Thudhiyum Ganamum Magimaiyellaam
Umakkae Seluthugiroam – 2

Thudhikkiroam Thudhikkiroam
Ondraaga Koodi Thudhikkiroam – 2

Paraloagamae Ummai Thudhippadhaal
Karthaavae Angae Vaazhgireer
Um Aalayathil Ummai Thudhikkiroam
Karththaavae Ezhundharulum – 2

Enna Naan Seluththiduvaen
Aayiram Paadalkalo
En Uyir Kaalam Muluthum
Iratchippai Uyarththiduvaen

Yesuvae – 4
Nandri Nandri Naathaa
Alavillaa Anpirkaaka

Tamil Christian Worship Medley 04,
Tamil Christian Worship Medley 04, Jerushan Amos Worship Medley 04 Lyrics

Song Description:
Tamil Worship Songs, New Tamil Christian songs, Jerushan Amos Songs, Christian Songs Tamil, Tamil gospel songs, Worship Medley 04 MP3 Song, Tamil Christian Worship Medley 04 Lyrics, Tamil Christian Worship Medley 04 Song Lyrics, christava padal, Tamil Christian worship songs, Jerushan Amos Worship Medley 04 Lyrics, Jerushan Amos Worship Medley 04 Lyrics

Show Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 1 =